Hlavnou myšlienkou obnovy domu bolo vytvoriť logické prepojenie stavby a okolitého priestoru.
Hlavnou myšlienkou obnovy domu bolo vytvoriť logické prepojenie stavby a okolitého priestoru. Zdroj: Roman Mlejnek Photography