Dom v Modre vychádza z minulosti, žije v súčasnosti a berie ohľad na budúcnosť
Dom v Modre vychádza z minulosti, žije v súčasnosti a berie ohľad na budúcnosť Zdroj: Martin Frič