8 / 16
Zbierka kamenných diel patrí k najvýznamnejším v krajine.