7 / 16
Zasklená podlaha odhaľuje archeologické nálezy.