Pôdorys. V priestore je jasne čitateľný raster betónových prefabrikátov.