S pavilónom putovala aj výstava interpretácií kabelky Chanel od 12 umelcov. Zdroj: Francois Lacour, Toshio Kaneko