Objekt hmotou kontrastuje s Inštitútom arabského sveta od Jeana Nouvela. Zdroj: Francois Lacour, Toshio Kaneko