Cez záhradu domu tečie po celej dĺžke„miestny potok“, jedna z odnoží stoličného potoka, ktorý je v historickom kontexte viditeľný na mapách už z roku 1851. Zdroj: Martin Frič