Vďaka rezu vznikla medzi dvoma časťami domu aj terasa s kozubom. Zdroj: Filip Šlapal (stempel-tesar.com)