Budúci majitelia aj architekti prepadli zašlej kráse, ktorú sa snažili oprášiť. Zdroj: Filip Šlapal (stempel-tesar.com)