Umiestnenie Zdravotníckeho kampusu Bory v území Zdroj: BSK