Archívne snímky pracovníkov a pracovníčok v kníhtlačiarni Svornosť Zdroj: Lofty Kominárska