Kníhtlačiareň Svornosť s už obnoveným Bytovým domom Račianska – aktuálny stav. Zdroj: Google Street View