Procedurálna miestnosť v kombinácii petrolejovej farby a medi.