Katastrofálny stav Skladu č. 7 v minulosti – pamiatka mala poškodené statiku a chýbali jej okná aj dvere Zdroj: Archív Oddelenia architektúry HÚ SAV