Sklad č. 7 - podoba národnej kultúrnej pamiatky počas výstavby druhej fázy projektu Eurovea Zdroj: Register modernej architektúry oA HÚ SAV / Matej Hakar, Čierne diery