1 / 8
7. Osvetlenie exteriéru bolo navrhnuté za účelom dosiahnutia plánovaného scénického efektu. Foto Miro Šestina