1 / 8
2. Pri modernizácii fasády domu smútku sa použili aj vláknocementové dosky Foto Miro Šestina