1 / 8
1. Nová podoba domu smútku v Trebišove Foto Miro Šestina