Kynttilä stojí uprostred nedotknu - tého lesa na úzkom ramene polostrova Nunnanniemi. Aby sa predišlo devas - tácii prírody, bola dočasná stavebná komunikácia vytvo - rená len na jeden montážny deň. Zdroj: Marc Goodwin