Späť na článok Cena Miesa van der Rohe 2019 4 / 9

Prístavba k stavbe pribudla ako nadrozmerné lešenie z betónových prefabrikátov. Priamo na stavbe vznikali len základy všetky ostatné prvky boli predpripravené aby architekti ušetrili čas.