Po prvých štyroch sa postupne realizujú ďalšie etapy tohto bytového komplexu ktoré sú v rôznom štádiu výstavby.