Zeleň v areáli Spojenej školy BORYF FELIX
Zeleň v areáli Spojenej školy BORYF FELIX Zdroj: EIA