Späť na článok Archtrip 2018 11 / 12

Príbeh nikdy nedokončeného cintorína San Cataldo sme mali možnosť bližšie spoz­nať vďaka teoretičke Monike Mitášovej. Pár dní pred odchodom na Archtrip je jej každoročná prednáška k vybranej stavbe už tradíciou.