Vizualizácia: Interiér SKY, Skypark Residence 3, Bratislava. Autori: Martin Donoval a František Dorko. Zdroj: Archilab