Návrh modernizácie Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci.
Návrh modernizácie Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci. Zdroj: Trnavský samosprávny kraj