Vyhlásenie 25. ročníka medzinárodnej súťaže študentov architektúry a pozemného staviteľstva
Vyhlásenie 25. ročníka medzinárodnej súťaže študentov architektúry a pozemného staviteľstva