Ing. arch. Ľubomír Závodný dlhoročný bývalý člen poroty dnes vedúci študentských prác na FA STU
Ing. arch. Ľubomír Závodný dlhoročný bývalý člen poroty dnes vedúci študentských prác na FA STU