25. ročník medzinárodnej súťaže študentov architektúry a pozemného staviteľstva
25. ročník medzinárodnej súťaže študentov architektúry a pozemného staviteľstva