25. ročník medzinárodnej súťaže pre študentov architektúry a pozemného staviteľstva
25. ročník medzinárodnej súťaže pre študentov architektúry a pozemného staviteľstva