Návrh zážitkovej steny v rodinnom dome. Autorom interiéru je architekt Richard Kráľovič. Zdroj: Zážitkové steny