Rekreačný areál pri Piešťanoch. Zdroj: abrama architekti