8 / 16
Pôvodný zapustený parter, Vrakuňa Zdroj: Miro Pochyba