Širšie vzťahy v riešenom území. Zdroj: architektonické štúdio 2021