Späť na článok Zbohom, Robert Venturi 3 / 5

Learning from Bob and Denise

2004 — 2013 Celovečerný dokument, za ktorým stojí Robertov a Denisin syn, James Venturi, je nielen zhrnutím života a diela dvoch významných architektov, ale aj mapou spoločenských a sociologických zmien v druhej polovici 20. storočia.