Späť na článok Ako má vyzerať prezidentská rezidencia?

Zadanie tohtoročnej príťažlivej témy bude študentom klásť otázky vyvolávajúce úvahy o súvislostiach prezidentskej rezidencie jej lokalizácie a polohy daného pozemku