Hausboty uviaznuté v suchom riečnom koryte bočného kanála rieky Waal v holandskom meste
Nijmegen. August 2022
Hausboty uviaznuté v suchom riečnom koryte bočného kanála rieky Waal v holandskom meste Nijmegen. August 2022 Zdroj: Reuters