strecha a odkvapy bez snehu a cenculov so systemom devi