Izolácia klenby a zasýpanie tunela na trati Chodov – Sokolov Zdroj: Archív respondenta