Najznámejšou realizáciou školy je nepochybne jeho Univerzita Saitama Prefectural z roku 1999. Zdroj: Tomio Ohashi