V roku 1986 dokončil Yamamoto v Jokohame svoj vlastný dom s názvom GAZEBO. Zdroj: Shigeru Ohno