Prehľad okresov, v ktorých je záujem o nájomné bývanie.
Prehľad okresov, v ktorých je záujem o nájomné bývanie. Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR