Návrh novej výstavby pre východoslovenský onkologický ústav v Košiciach

Návrh novej výstavby pre východoslovenský onkologický ústav v Košiciach.

Zdroj: www.vou.sk