Obnova mestskej plavárne Zdroj: Patrik Panda, Zoltán Kanócz, Vlastimil Slávik