Miroslav Cipár
Miroslav Cipár Zdroj: Národná cena za dizajn