QBECEDA – grafický dizajn výstavného stánku Qubus Design Studio.
QBECEDA – grafický dizajn výstavného stánku Qubus Design Studio. Zdroj: Národná cena za dizajn