Vizualizácia nového San Sira aj s okolitou zelenou štvrťou. Zdroj: Populous