Kampus zdravia a športu z dielne ateliéru AT26 predstavuje vybudovanie moderného kampusu športu a zdravia s rešpektovaním princípov SMART školy.
Kampus zdravia a športu z dielne ateliéru AT26 predstavuje vybudovanie moderného kampusu športu a zdravia s rešpektovaním princípov SMART školy. Zdroj: AT26