Veková štruktúra obyvateľstva v Slovenskej republike k 1. 1. 2022.
Veková štruktúra obyvateľstva v Slovenskej republike k 1. 1. 2022. Zdroj: Štatistický úrad SR