Vizualizácia prístavby ZŠ na ulici Jána Bottu v Trnave. Zdroj: VISIA